CENELECwww.cenelec.org


CENELEC jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą narodowe organizacje elektrotechniczne z krajów europejskich. W prace komitetu zaangażowanych jest około 15.000 ekspertów ze wszystkich krajów europejskich

CENELEC powstał w 1973 roku z połączenia dwóch organizacji normalizacyjnych CENELCOM (European Committee for the Coordination of Electrotechnical Standards in the European Economic Community) i CENEL (European Committee for the Coordination of Electrical Standards).

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu