ETSI
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnychwww.etsi.org


ETSI to niezależna, niedochodowa organizacja standaryzacyjna zajmująca się tworzeniem, opracowywaniem i zatwierdzaniem nowych norm i standardów w zakresie telekomunikacji.
ETSI zrzesza producentów, operatorów sieci, administratorów, dostawców usług telekomunikacyjnych, instytuty badawcze i użytkowników rynku.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu