ERA
Europejska Agencja Kolejowawww.era.eu.int


Europejska Agencja Kolejowa (ERA) - organ Unii Europejskiej posiadający osobowość prawną powołany na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r.
Agencja została powołana, aby zapewnić krajom członkowskim UE i Komisji Europejskiej pomoc techniczną w dziedzinie bezpieczeństwa kolejowego i interoperacyjności.

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu