Rada Unii Europejskiejhttp://europa.eu.int/institutions/council/index_pl.htm

Rada jest głównym organem decyzyjnym UE. Podobnie jak Parlament Europejski, Rada została powołana w latach 50. na mocy traktatów założycielskich. Reprezentuje ona państwa członkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego rządu krajowego UE.

(źródło: http://europa.eu.int)

Więcej informacji dostępne dla członków SIRTS po zalogowaniu